Năng lực sản xuất tập đoàn

Ngày đăng: 02-04-2016 0
Với tầm nhìn là nhà sản xuất cà phê chuyên nghiệp, có đội ngũ phát triển thị trường mang tầm vóc quốc tế, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu...