Quảng Trị: Đề nghị không cấp phép xây dựng thêm nhà máy chế biến cà phê

Ngày đăng: 24-05-2016 2448
Quảng Trị không cấp phép đầu tư, xây dựng thêm nhà máy chế biến cà phê mới.