Chính sách Tuyển dụng

Day post: 11-04-2016
Chính sách nhân sự của An Thái Group được thể hiện đồng bộ từ khâu tuyển dụng, xây dựng môi trường làm việc và phát triển, gìn giữ văn hóa An Thái Group để thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho CB- CNV An Thái Group có môi trường làm việc tốt nhất, cống hiến và gắn bó lâu dài cùng công ty
Tags:

Relative post