AN THÁI VIỆT NAM - GIẢI PHÁP KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM: Ngoài các chính sách tốt về sản phẩm, Tập đoàn An Thái chú trọng đến việc kiến tạo - phát triển sản phẩm phù hợp với mong muốn của các nhà sản xuất thực phẩm.