Các yêu cầu xuất khẩu cà phê sang EU

Ngày đăng: 18-01-2022

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2020. Từ đó, gia tăng cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu cà phê vào thị trường EU nhờ vào các cam kết liên quan đến cắt giảm thuế quan và các rào cản thương mại khác trong EVFTA, đặc biệt đối với các sản phẩm cà phê đã qua chế biến sâu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức đối với cà phê Việt Nam liên quan đến các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy tắc xuất xứ.

Cam kết thuế quan xuất khẩu cà phê vào thị trường EU

Trước đây, thuế suất cơ bản của EU đối với cà phê Việt Nam nằm trong biên độ 7,5%-11,5%. Theo cam kết của EVFTA, 100% số dòng thuế đối với cà phê đã được xóa bỏ ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực. Thực thi cam kết EVFTA, không chỉ các sản phẩm như cà phê nhân xanh hoặc vỏ quả, vỏ lụa cà phê mà ngay cả cà phê chế biến cũng được giảm thuế ngay về 0%.

Các yêu cầu xuất khẩu sang EU đối với cà phê

1. Các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm

Khi nói đến các sản phẩm thực phẩm như cà phê, trọng tâm chính trong luật pháp của Liên minh Châu Âu là an toàn thực phẩm và vệ sinh thực phẩm.

Các Doanh nghiệp cần xác định các rủi ro trong chuỗi cung ứng của mình, chỉ ra cách ngăn ngừa hoặc giảm thiểu và giám sát những rủi ro này, cũng như phải làm gì nếu xảy ra sự cố. Việc xây dựng kế hoạch Phân tích mối nguy về Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) có thể được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia tư vấn chuyên về thực hiện các nguyên tắc quản lý thực phẩm.

Một chiến lược khác để đảm bảo an toàn thực phẩm với tư cách là nhà sản xuất là tuân thủ các quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Các tiêu chuẩn chính trong lĩnh vực này do GLOBALG.A.P cung cấp

 

Sản phẩm từ các quốc gia nhiều lần không tuân thủ được đưa vào danh sách nằm trong Phụ lục của Quy định thực hiện của Ủy ban Châu Âu (EU) 2019/1793.

2. Quy định về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm Cà phê

Các yêu cầu chung:

> Hàng hoá phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

> Hàng hoá phải được làm các thủ tục hải quan và kiểm dịch tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU.

> Hàng hoá phải được nhập khẩu bởi một nhà nhập khẩu đã đăng ký chính thức tại một nước thành viên EU.

> Hàng hoá phải được thông báo trước cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU.

3. Tiêu chuẩn chất lượng của người mua
Trung tâm Thương mại Quốc tế tuyên bố rằng việc chấm điểm thường dựa trên các tiêu chí sau: Độ cao và/hoặc khu vực; Thực vật đa dạng; Chế biến; Kích thước hạt cà phê; Số lượng hạt khuyết tật; Hình thức rang và chất lượng cốc (hương vị, đặc tính, độ sạch); Mật độ của cà phê.

Cà phê đặc sản được phân loại theo hồ sơ nếm thử của nó. Hương thơm, hương vị, dư vị, độ cân bằng, độ chua, độ ngọt, độ đồng đều và độ sạch là những yếu tố quan trọng trong quá trình phân loại. Quá trình này dựa trên các giao thức thử nghiệm. Xếp hạng tổng thể cung cấp đánh giá tóm tắt dựa trên thang điểm từ 50 đến 100; điểm càng cao thì chất lượng càng tốt

4. Quy định về bao gói, ghi nhãn, chứng nhận xuất xứ và một số chứng chỉ liên quan
a. Quy định về chứng nhận xuất xứ và một số chứng chỉ liên quan:
Các sản phẩm Cà phê được giao dịch trên thị trường phải đảm bảo các quy định PDO-Protected Designation of Origin (bảo hộ tên gọi xuất xứ). Trong giao dịch thương mại quốc tế, Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ngày càng được sử dụng phổ biến.
- Hiện nay, đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng bao gồm Cà phê đi châu Âu (EU) được phép tự chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng trị giá dưới 6,000 EUR, không cần phải làm C/O bản giấy. Điều kiện là nhà xuất khẩu phải đăng kí mã số REX
- Trường hợp hàng hóa bao gồm Cà phê xuất khẩu đi EU có trị giá trên 6,000 EUR, doanh nghiệp bắt buộc phải xin Giấy chứng nhận “CO form EUR.1”.
Ngoài quy định về xuất xứ, doanh nghiệp Cà phê cần quan tâm tới các quy định về chỉ dẫn địa lý, ghi nhãn thực phẩm.

b. Yêu cầu chung về bao gói và ghi nhãn

Nhãn của cà phê nhân phải được viết bằng tiếng Anh và phải bao gồm các thông tin sau: Tên sản phẩm; Mã nhận dạng của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO); Nước xuất xứ; Phân loại; Khối lượng tịnh tính bằng kg; Đối với cà phê được chứng nhận: tên/mã của cơ quan kiểm tra và số chứng nhận.

5. Các yêu cầu đối với thị trường ngách

a. Các chương trình chứng nhận về đa dạng sinh học và hữu cơ

Để tiếp thị cà phê là cà phê ‘hữu cơ’ trên thị trường châu Âu, nó phải tuân thủ luật của EU (2018/848) về sản xuất và dán nhãn hữu cơ.

Để xuất khẩu cà phê hữu cơ, Doanh nghiệp phải được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra (COIs) của cơ quan kiểm soát trước khi chuyến hàng xuất phát (Điều 13 (2) EU 2020/25).
b. Chứng nhận thương mại công bằng (Fairtrade)

Fairtrade International (FLO) là tổ chức chứng nhận và thiết lập tiêu chuẩn hàng đầu về công bằng thương mại. Các sản phẩm mang nhãn Fairtrade cho thấy rằng các nhà sản xuất đã được FLOCERT (đơn vị chứng nhận được công nhận cho Fairtrade) đánh giá.

c. Specialty coffee – Cà phê đặc sản

Phân khúc cà phê đặc sản cao cấp được đặc trưng bởi điểm thử nếm rất cao (khoảng 87 trở lên), quy trình đổi mới (như chế biến tự nhiên và mật ong), quan hệ thương mại trực tiếp, tính minh bạch cao và khả năng truy xuất từ nguồn đến người tiêu dùng.

Tags: